Scuola e famiglia. Dai comitati ai consigli by Luciano Corradini

By Luciano Corradini

Show description

Read or Download Scuola e famiglia. Dai comitati ai consigli PDF

Best italian books

Extra resources for Scuola e famiglia. Dai comitati ai consigli

Sample text

T 374. ; ... """to, liuoIW-39; I'ag. OO {8t l7 1 CD ! 26v"rsc. _I~ , "i 29 * 38 'i"'i • ••, f+TI 374 I *. t t De eodem. 3 que sunt super 4 per 5 et I, quod est super 5, per 4, ernut i9, quod cst numerus Ipsarum duarum uirgularum, que sunt ante ipsa 33, que * per HI, mnltiplica 2H6, erunl40204, que super pone 33 {~, quorum pcnsa per i3, 01'dine quo multiplicauirnus, acccI)ta est Bj que 8 pone super 40204 in questione. Item multiplica 244 per suas uirgulas que sunt retro eis, scilicet per u, ct adde 5; que per 11, et adde multiplicationem de 1 quod cst super it in 6, crunt i616a; que multilllica per numerurn uirgule que est ante ipsa 244, scilicet per i3, que surgunt ex multiplicatione de 3, que sunt super 7 in 4, ipso i super adtlito, quod e~t sUI,er 4, ernut 210:145, que pone SUl)er 244 et suas uirgulas.

234, ct adde cum 255, cruut 489; que dmule per rcgulam de 315, que est 'f79"' cuLlt i l l f. ' 3, et adde insimul, erunt I 1 ~ l 2 17; que multipliea pel' 5, erullt 85; que multiplica per. tertIam de 9, hoc. est per 3, ~r~­ 1_0~ ptcr comitatem regule quam habet 3, que sunt sub mrgula cum 9; erltque multlphcatio illa 255, que sunt ~ de 3i5, ut superius inuenimus. )5 Sllper ~ et accedas ad ~ t multipIicando 3, (fUC sunt super 5, per 9 et i, flue sunt super 9, per 5, crunt 32; que multiplica per 7, emnt 234, ut superius pro ~ ~ de 3i5 rcpcrta sunt: ,, , • m; r t: + '_'_'-_'_ _ t +, I 6.

Hem si uolueris diuiderc 94 per i 6, si materiam prescriptam secundum huius artis mauisterium retinere nolueris, describe numeros nt hie ostenditur: ct multiplica (j PCl: suam' uirgulam, hoc est per 5, et aJde 2, erunt quinte ;12, quas pon~ ~urer %6 ; et roultiplica 9" per eadem 5, crunt quinte 470; ~as ~o~~ super 04,. et dmlde 470 per rcgulam de ;12, que est f-i, cxibunt g u pro ques1ta dlUlS10ue. one ()stcnditul'. Veruro si H3 per H H diuidcre uolueris, ut hie ccrnuntur,. numeros descrIbe: qui}ms descriptis, multil)liea H per suam uirgulam, eruut sexte de~)me 183, quas pone super -H 11 : dcinde multipliea H3 per 8 et per 2, que sunt s~~ mrgula, hoc est l1ee • 1:1 lIt ....

Download PDF sample

Rated 4.68 of 5 – based on 35 votes