Letteratura cristiana antica. Antologia di testi. Dall'epoca by Manlio Simonetti, Emanuela Prinzivalli

By Manlio Simonetti, Emanuela Prinzivalli

Show description

Read Online or Download Letteratura cristiana antica. Antologia di testi. Dall'epoca costantiniana alla crisi del mondo antico (quarto secolo) PDF

Similar italian books

Extra resources for Letteratura cristiana antica. Antologia di testi. Dall'epoca costantiniana alla crisi del mondo antico (quarto secolo)

Example text

T 374. ; ... """to, liuoIW-39; I'ag. OO {8t l7 1 CD ! 26v"rsc. _I~ , "i 29 * 38 'i"'i • ••, f+TI 374 I *. t t De eodem. 3 que sunt super 4 per 5 et I, quod est super 5, per 4, ernut i9, quod cst numerus Ipsarum duarum uirgularum, que sunt ante ipsa 33, que * per HI, mnltiplica 2H6, erunl40204, que super pone 33 {~, quorum pcnsa per i3, 01'dine quo multiplicauirnus, acccI)ta est Bj que 8 pone super 40204 in questione. Item multiplica 244 per suas uirgulas que sunt retro eis, scilicet per u, ct adde 5; que per 11, et adde multiplicationem de 1 quod cst super it in 6, crunt i616a; que multilllica per numerurn uirgule que est ante ipsa 244, scilicet per i3, que surgunt ex multiplicatione de 3, que sunt super 7 in 4, ipso i super adtlito, quod e~t sUI,er 4, ernut 210:145, que pone SUl)er 244 et suas uirgulas.

234, ct adde cum 255, cruut 489; que dmule per rcgulam de 315, que est 'f79"' cuLlt i l l f. ' 3, et adde insimul, erunt I 1 ~ l 2 17; que multipliea pel' 5, erullt 85; que multiplica per. tertIam de 9, hoc. est per 3, ~r~­ 1_0~ ptcr comitatem regule quam habet 3, que sunt sub mrgula cum 9; erltque multlphcatio illa 255, que sunt ~ de 3i5, ut superius inuenimus. )5 Sllper ~ et accedas ad ~ t multipIicando 3, (fUC sunt super 5, per 9 et i, flue sunt super 9, per 5, crunt 32; que multiplica per 7, emnt 234, ut superius pro ~ ~ de 3i5 rcpcrta sunt: ,, , • m; r t: + '_'_'-_'_ _ t +, I 6.

Hem si uolueris diuiderc 94 per i 6, si materiam prescriptam secundum huius artis mauisterium retinere nolueris, describe numeros nt hie ostenditur: ct multiplica (j PCl: suam' uirgulam, hoc est per 5, et aJde 2, erunt quinte ;12, quas pon~ ~urer %6 ; et roultiplica 9" per eadem 5, crunt quinte 470; ~as ~o~~ super 04,. et dmlde 470 per rcgulam de ;12, que est f-i, cxibunt g u pro ques1ta dlUlS10ue. one ()stcnditul'. Veruro si H3 per H H diuidcre uolueris, ut hie ccrnuntur,. numeros descrIbe: qui}ms descriptis, multil)liea H per suam uirgulam, eruut sexte de~)me 183, quas pone super -H 11 : dcinde multipliea H3 per 8 et per 2, que sunt s~~ mrgula, hoc est l1ee • 1:1 lIt ....

Download PDF sample

Rated 4.38 of 5 – based on 13 votes